| START | OFERTA | KONTAKT |

Krzysztof Wiśniewski
KIEROWNIK MAGAZYNU

"LOGIPARK RHC" Sp. z o.o.
ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń, POLAND
mobile: +48 (0) 607 852 054
tel.: +48 (0) 56 66 93 871
fax: +48 (0) 56 66 93 804
krzysztof.wisniewski@rywal.com.pl

Logipark RHC Sp. z o. o. w Toruniu, ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 8792483968, REGON: 340180332, KRS: 258547   
Kapitał zakładowy: 3 000 000 PLN


Logipark RHC Sp. z o. o. 2011