| START | OFERTA | KONTAKT |


Logipark RHC Sp. z o. o., oferuje usługę magazynowania towarów w nowoczesnym magazynie w Toruniu, 
znajdującym się w odległości około 3 kilometrów od najważniejszych w regionie szlaków komunikacyjnych
 – drogi nr 1 (północ-południe), nr 10 ( wschód- zachód) oraz budowanej autostradzie A-1.
"LOGIPARK RHC" Sp. z o.o.
ul. Polna 140 B, 87-100 Toruń, POLAND

krzysztof.wisniewski@logipark.pl

mobile: +48 (0) 607 852 054
tel.: +48 (0) 56 66 93 871
fax: +48 (0) 56 66 93 804W latach 2009-2010 firma Logipark RHC Sp. z o. o. skorzystała z możliwości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
W ramach działania 5.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”, firma Logipark RHC Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 362,07 tys. zł na projekt inwestycyjny „Rozwój spółki Logipark RHC z Torunia poprzez zakup nowoczesnych rozwiązań technologicznych”.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 335,25 tys. zł.

Logipark RHC Sp. z o. o. w Toruniu, ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 8792483968, REGON: 340180332, KRS: 258547   
Kapitał zakładowy: 3 000 000 PLN


© Logipark RHC Sp. z o. o. 2011